EGU - Erhvervsgrunduddannelse

dfbvxdf

EGU er for dig, der gerne vil i virksomhedspraktik, fordi du ønsker at komme i job eller tage en erhvervsuddannelse. Praktikken fylder 2/3 af din EGU, og foregår i en
virksomhed, der matcher dit valg af fagligt tema og dine interesser.

Ud over praktikken skal du deltage i skoleforløb på et af FGU Hovedstadens værksteder med undervisning i dit faglige tema, som du kan bruge i din virksomhedspraktik. Du kan også tage dit skoleforløb på fx erhvervsskoler, AMU eller højskoler.

Skoleforløbene indeholder også dansk, matematik og PASE (Privatøkonomi, Arbejdslære,  Samarbejdslære, Erhvervslære).

EGU veksler således mellem produktion, virksomhedspraktik og teori kombineret med individuel vejledning, som støtter din beslutning om uddannelse eller job.

Når du afslutter et fagligt tema på FGU 3. niveau, kan du få et uddannelsesbevis, hvis du består en faglig prøve. Du kan blive optaget på egu hele året, når du sammen med din vejleder har fundet en praktikplads.

 

De 12 faglige temaer:

1) Sundhed og omsorg

2) Handel og kundeservice

3) Turisme, Kultur og Fritid

4) Musisk og kunstnerisk produktion

5) Mad og ernæring

6) Miljø og genbrug

7) Byg, bolig og anlæg

8) Kommunikation og medier

9) Motor og mekanik

10) Industri (plast, metal mm.)

11) Jordbrug, skovbrug og fiskeri

12) Service og transport

Læs om de 12 faglige temaer HER

 

FGU Hovedstaden består af 5 FGU-skoler fordelt på Nørrebro, Østerbro, Vesterbro, Amager og Valby.

BLIV ELEV - klik her

 

Erhvervsgrunduddannelsen er især for dig som

⊚ Er træt af den almindelige skolegang og undervisningsform
⊚ Tidligere har overvejet en egu-uddannelse
⊚ Gerne vil ind på en erhvervsuddannelse eller i job efter FGU
⊚ Vil prøve kræfter med rigtigt arbejde i en virksomhed

 

Godt at vide inden du starter

Optag:
Der er løbende optag på egu. 

Adgangskrav:
Erhvervsgrunduddannelsen er for dig under 25 år uden en ungdomsuddannelse, der har opfyldt undervisningspligten, og
som gerne vil i en spændende praktik.


Længde:
Uddannelsen tager minimum 12 uger og maksimum 2 år, men kan forlænges, hvis skolen og kommunen mener, at det
vil være godt for dig.


Økonomi:
Skoleydelsen er på 2.631 kr. pr. måned til hjemmeboende og 6.106 kr. pr. måned til udeboende, og der kan søges om et
forsørgertillæg.


Fremtidsmuligheder:
En erhvervsgrunduddannelse er for dig, der ønsker at komme ud og arbejde lige efter eller at fortsætte på en
erhvervsuddannelse.

 

Prøver og beviser

På egu kan du afslutte dit faglige tema med en prøve på fgu 3-niveau. Prøven bedømmes bestået/ikke bestået.

Hvis du har fulgt fagene dansk og matematik samt eventuelt et ekstra fag, på enten g-, e- eller d-niveau, så skal du til afsluttende prøve. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Hvis du gennemfører et forløb på minimum 12 uger på tilfredsstillende vis, får du et kompetencebevis. Beviset dokumenterer de faglige kompetencer, du har opnået og evt. også personlige og sociale kompetencer.

Hvis du afslutter egu på fgu 3-niveau, får du et uddannelsesbevis, som dokumenterer de kompetencer, du har opnået.

 

Gør din uddannelse spændende med et praktikforløb

Erhvervsgrunduddannelsens fokus er en virksomhedspraktik på en normal arbejdsplads, der giver dig et indblik i en rigtig
arbejdsdag og erfaring inden for et spændende erhverv. Det vil sige, at du indgår en praktikaftale med en virksomhed,
der får oplysninger om dit mål med praktikken. Formålet er at gøre dig klar til et job, og derfor er det vigtigt, at du
arbejder med nogle fastsatte mål.

Undervisningen er fleksibelt tilrettelagt, så du får nogle praktiske færdigheder, der hjælper dig og kan bruges i din
virksomhedspraktik. Det kan fx være fag som dansk, matematik eller it, der giver dig en forståelse af praktikforløbet og
kendskab til pligter og rettigheder i arbejdslivet. Undervisningen kan både gennemføres som enkeltdage eller hele uger.

Hvordan er uddannelsen opbygget?

Uddannelsen er bygget op, så den teoretiske del og praksisundervisningen blandes. Uddannelsen består af ca. ⅔
virksomhedspraktik og ⅓ skoleforløb med fokus på undervisning, der er vigtig for praktikforløbet. Du får derfor en
uddannelse med kun lidt skole. Et forløb kunne se sådan ud:


⊚ Basisforløb: Fokus på ‘Mad og ernæring’ (intro) og de almene fag dansk, matematik og PASE
⊚ 1. halvår: Fokus på ‘Mad og ernæring’ (FGU1) og et skoleforløb
⊚ 2. halvår: Fokus på ‘Mad og ernæring’ (FGU2) og et skoleforløb
⊚ 3. halvår: Fokus på ‘Mad og ernæring’ (FGU3) og et skoleforløb

Den måde, undervisningen foregår på, sikrer, at du kan begynde og afslutte din Erhvervsgrunduddannelse på det
niveau, som er det rigtige for dig. Begyndelses- og slutniveauet kommer til at stå i din uddannelsesplan.

Ekstra muligheder

I dit EGU-forløb har du også mulighed for at

⊚ Deltage i erhvervstræning 2 uger ad gangen i en virksomhed for at få ekstra viden eller erfaring

⊚ Kombinere din uddannelse med et højskoleophold eller enkelte dele af en uddannelse, fx AMU, EUD eller hf.

Forløbet planlægges mellem dig og din vejleder.

 

Har du brug for vejledning?

Er Erhvervsgrunduddannelsen noget for dig, og vil du gerne høre mere om dine muligheder for at blive optaget? Så book
en tid med en vejleder. Du kan finde kontakt info på FGU hovedstaden HER


Tilmeld dig  FGU hovedstaden

Vil du gerne ind på Erhvervsgrunduddannelsen, skal du være under 25 år, uden en ungdomsuddannelse og
målgruppevurderes af din kommune. Du kan finde kontakt info på FGU hovedstaden HER