køkken

Bliv elev

Du kan starte på FGU hovedstaden

⊚  Direkte efter 9. eller 10. klasse, hvis du fx er vurderet ikke-uddannelsesparat til en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Det skal ske efter aftale med din vejleder i kommunen og i samarbejde med dine forældre.

⊚ Hvis du har været i gang med anden ungdomsuddannelse, som du ikke har gennemført. Det gør du ved at snakke med din vejleder i kommunen.

⊚ Efter du og din vejleder i kommunen i fællesskab har vurderet, at FGU er det rigtige uddannelsestilbud for dig. Det gør I gennem en målgruppevurdering.

 

Målgruppevurdering

Målgruppevurdering handler ikke om dine karakterer. Det er heller ikke en ny uddannelsesparathedsvurdering. Hvis din uddannelsesparathedsvurdering fra folkeskolen sagde, at du ikke var parat til uddannelse, er det oplagt at kigge på FGU. Du skal tale med din vejleder i kommunen om, hvad, du synes, er spændende, svært og så videre.

Dernæst laver I sammen en uddannelsesplan, som beskriver, hvordan du opnår de mål, du har om uddannelse eller job. Uddannelsesplanen er samtidig en aftale mellem dig og den kommune, du bor i.

På FGU hovedstaden får du lavet en forløbsplan, der beskriver dit uddannelsesforløb. Det kan være valg af uddannelsesspor, erhvervstræning, virksomhedspraktik, kombinationsforløb og valgfag.

 

Over 25 år

FGU henvender sig til unge under 25 år, men du kan i særlige tilfælde starte på FGU, efter du er fyldt 25 år. Det kræver, at din uddannelsesvejleder i kommunen vurderer, at FGU er det rette tilbud for dig, og at du er indforstået med det.

 

Optagelse

På basisforløbet er der løbende optagelse, mens der på de tre uddannelsesspor: agu, pgu og egu er optagelse to gange om året - i januar og i august.

Du starter på det niveau på uddannelsen, som passer til dine behov og forudsætninger.
Kontakt

Du kan finde kontakt info på FGU hovedstaden HER