køkken

Bliv elev

 
Sådan bliver du optaget på FGU Hovedstaden

Du skal allerførst kontakte din vejleder og aftale et møde. Husk at tage dine skolepapirer fra tidligere og eventuelle eksamensbeviser med til mødet. Din vejleder finder du ved at ringe enten til din kommune og spørge, eller du kan finde vedkommende på minvejleder.dk

Sammen med vejlederen finder du ud af, om FGU Hovedstaden er noget for dig. Vejlederen laver en såkaldt målgruppevurdering og en uddannelsesplan. Du skal lave en liste med tre ønsker om, hvor på FGU Hovedstaden, du vil gå. En uge efter din ansøgning er modtaget, får du besked af skolen om, hvor du skal gå.

For elever, der allerede er i gang med et forløb på produktionsskoler i FGU Hovedstadens område, gælder der særlige regler. Kontakt din vejleder på skolen for at være klar 1. august.

Se en film om uddannelsen her

 
Du kan starte på FGU hovedstaden

⊚  Direkte efter 9. eller 10. klasse, hvis du fx er vurderet ikke-uddannelsesparat til en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Det skal ske efter aftale med din vejleder i kommunen og i samarbejde med dine forældre.

⊚ Hvis du har været i gang med anden ungdomsuddannelse, som du ikke har gennemført. Det gør du ved at snakke med din vejleder i kommunen.

⊚ Efter du og din vejleder i kommunen i fællesskab har vurderet, at FGU er det rigtige uddannelsestilbud for dig. Det gør I gennem en målgruppevurdering.

⊚ FGU Hovedstaden er for unge, der bor i København, Frederiksberg, Tårnby eller Dragør kommuner. Vi har adresser på Vesterbro, Nørrebro, Valby, Østerbro, Amager og Indre by

 

Målgruppevurdering

Målgruppevurdering handler ikke om dine karakterer. Det er heller ikke en ny uddannelsesparathedsvurdering. Hvis din uddannelsesparathedsvurdering fra folkeskolen sagde, at du ikke var parat til uddannelse, er det oplagt at kigge på FGU. Du skal tale med din vejleder i kommunen om, hvad, du synes, er spændende, svært og så videre.

Dernæst laver I sammen en uddannelsesplan, som beskriver, hvordan du opnår de mål, du har om uddannelse eller job. Uddannelsesplanen er samtidig en aftale mellem dig og den kommune, du bor i.

På FGU hovedstaden får du lavet en forløbsplan, der beskriver dit uddannelsesforløb. Det kan være valg af uddannelsesspor, erhvervstræning, virksomhedspraktik, kombinationsforløb og valgfag.

 

Afsøgningsforløb:

Afsøgningsforløbet varer 14 dage og er for dig, der ikke føler dig helt sikker på hvilke temaer og fag du skal vælge i FGU Hovedstaden. Sammen med de andre elever på holdet besøger vi FGU Hovedstadens lokale skoler, så du møder hver af skolernes miljø og spor. Når du afslutter forløbet kender du de mange muligheder FGU rummer og kender tydeligt forskellen mellem AGU, EGU og PGU, som giver dig et godt fundament for at vælge hvad der passer bedst til dine interesser og talenter. Du følges gennem forløbet af en uddannelsesvejleder, der hjælper dig i valgprocessen.
Du møder dagligt kl. 8.30 på FGU skolen i Valby.

Du skal tilmelde dig afsøgningsforløbet via din UU-vejleder. Ved du ikke hvem det er kan du undersøge det HER 

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte pædagogisk leder Søren Brinch:

25 40 95 10

sobr@fguhovedstaden.dk

 

Over 25 år

FGU henvender sig til unge under 25 år, men du kan i særlige tilfælde starte på FGU, efter du er fyldt 25 år. Det kræver, at din uddannelsesvejleder i kommunen vurderer, at FGU er det rette tilbud for dig, og at du er indforstået med det.

 

Løbende optagelse

På basisforløbet er der løbende optagelse, mens der på de tre uddannelsesspor: agu, pgu og egu er optagelse to gange om året - i januar og i august.

Du starter på det niveau på uddannelsen, som passer til dine behov og forudsætninger.

 
Kontakt

Du kan finde kontakt info på FGU hovedstaden HER