covwer

Almen grunduddannelse

Vælg Almen grunduddannelse (agu) hvis du først og fremmest vil være bedre til almene fag som giver adgang til en ungdomsuddannelse, fx en erhvervsuddannelse, HF eller en anden gymnasial uddannelse. Se listen over almene fag nedenfor.

Agu giver dig praksisrettet undervisning i almene fag.  Teori bliver sat i tæt forbindelse med praksis gennem praktiske projekter/produktioner. Når du har gennemført Almen Grunduddannelse tilfredsstillende, kan du gå til en afsluttende prøve i de almene fag på de niveauer, som du har opnået. Det kan være på G-, E-, eller D-niveau. 
Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trinsskalaen.

Du skal som minimum have undervisning i dansk og matematik, samt enten PASE (Privatøkonomi, Arbejdslære, Samarbejdslære, Erhvervslære) eller identitet og medborgerskab.  Derudover kan du vælge et eller flere af fagene engelsk, samfundsfag, teknologiforståelse og naturfag.


Her er de ni almene fag,  som FGU tilbyder:

Dansk

DSA (Dansk som andetsprog)

Matematik

Engelsk

PASE

Samfundsfag

Naturfag

Identitet og medborgerskab

Teknologiforståelse

 

Du får hjælp til at sammensætte dine fag. Du aftaler med din vejleder fra kommunen, hvilke fag du skal have, så de passer bedst muligt til dine ønsker og interesser.

 

Almen grunduddannelse er især for dig som

⊚ Er træt af den almindelige skolegang og undervisningsform
⊚ Har behov for undervisning, der er lettere at forstå
⊚ Gerne vil ind på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse
⊚ Vil blive bedre til almene fag som fx dansk, matematik og engelsk

 

Godt at vide inden du starter

Optag:
Der er løbende optag på FGU! Du kan starte når det passer dig. Måske starter du i et intro-værksted, men du kommer hurtigt på et fast hold! For at blive optaget skal du henvende dig HER

Adgangskrav:
Almen grunduddannelse er for dig under 25 år, der gerne vil have adgang til en ungdomsuddannelse og derfor har brug for at blive bedre til almene fag som dansk og matematik.

Længde:
Uddannelsen tager minimum 12 uger og maksimum 2 år, men kan forlænges, hvis skolen og kommunen mener, at det
vil være godt for dig.

Økonomi:
Skoleydelsen er på 2.631 kr. pr. måned til hjemmeboende og 6.106 kr. pr. måned til udeboende, og der kan søges om et
forsørgertillæg


Fremtidsmuligheder:
En Almen grunduddannelse er for dig, der ønsker at fortsætte på fx HF, en anden gymnasial uddannelse eller i en
erhvervsuddannelse.

 

Hvordan er uddannelsen opbygget?

Undervisningen er er en kombination af teoretisk undervisning i fagene og praktisk brug af fagene i projekter og produktioner.
Uddannelsen består af ca. ⅔ almindelig undervisning og ⅓ praktisk undervisning. 
Der er mange kombinationsmuligheder. Et forløb kunne fx se sådan ud:


⊚ Basisforløb: Dansk (intro), matematik (G), engelsk (intro), identitet og medborgerskab (G)
⊚ 1. halvår: Dansk (G), matematik (G), engelsk (G), naturfag (G)
⊚ 2. halvår: Dansk (E), matematik (D), engelsk (G), naturfag (E)
⊚ 3. halvår: Dansk (D), matematik (D), engelsk (E), naturfag (D)


Den måde, undervisningen foregår på, sikrer, at du kan begynde og afslutte din Almene grunduddannelse på det niveau,
som er det rigtige for dig. Begyndelses- og slutniveauet kommer til at stå i din uddannelsesplan.

Tilfør din uddannelse spændende erhvervstræning

I Almen grunduddannelsen kan du tilføje erhvervstræning med skoleydelse. 
Erhvervstræningen planlægges, så du kommer til at arbejde i en rigtig virksomhed. Det giver dig erfaringer, der gør det lettere for dig at vælge uddannelse og job i fremtiden. Erhvervstræningen kan også bruges som din adgang til en praktikplads eller et job i en virksomhed. 
Du kan få 4 ugers erhvervstræning pr. halve år. Dog højst 2 uger ad gangen. 
Du kan også gå på et kombinationsforløb, hvor du går på en ungdomsuddannelse noget af tiden.

Har du brug for vejledning?

Er Almen grunduddannelsen noget for dig, og vil du gerne høre mere om dine muligheder for at blive optaget? 
Se HER hvem du skal kontakte.