AGU Basis

Er for dig som starter uden for vores normale holdstart. Du vil typisk blive overflyttet til et ordinært hold på en af vores bydelsskoler, når du har afsluttet dit basisforløb på én til fire måneder. AGU Basis er også for ”Turboelever”, som mangler 1-3 fag for at kunne fortsætte videre i uddannelse.

AGU-basis findes på vores bydelsskole i Valby. Holdet har løbende optag, og henvender sig til:

Fag og niveauer:

Dansk – Intro og GED

DSA (Dansk som andetsprog) – Intro og GED

Matematik – Intro og GED

Engelsk – Intro og GED

Identitet og medborgerskab – G

Skema:

Du har undervisning 26 timer om ugen.

Mandag, tirsdag, onsdag: 8.30-15.00

Torsdag: 10-15

Fredag: 8.30-14.


Der vil kun være optag en gang om ugen. Den dag bliver du budt velkommen og sat ind i regler og viden om AGU-basis og FGU-Hovedstaden.

Arbejdsformen er som udgangspunkt selvstændigt eller i grupper med opgaver, der er udformet på en måde, så selvstudie og gruppearbejde er den primære arbejdsform. Det er for at sikre, at alle elever kan deltage på det niveau, de er på.

Vi har op til 40 elever på holdet, og er er altid to lærere sat på undervisningen.