34

9 almenfag

De ni almene fag er hovedsageligt for dig, der vælger den AGU - den almene grunduddannelse på FGU Hovedstaden. Dog er dansk og matematik også en del af PGU - produktionsgrunduddannelsen, og integreres i din værkstedsundervisning.

Som AGU elev skal du minimum have undervisning i dansk og matematik, samt enten PASE (Privatøkonomi, Arbejdslære, Samarbejdslære, Erhvervslære) eller identitet og medborgerskab. Derudover kan du vælge et eller flere af fagene engelsk, samfundsfag, teknologiforståelse og naturfag.


Her er de ni almene fag,  som FGU tilbyder:

Dansk

 

DSA (Dansk som andetsprog)

 

Matematik

 

Engelsk

 

PASE

 

Samfundsfag

 

Naturfag

 

Identitet og medborgerskab

 

Teknologiforståelse